REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1274 
(13) G2

(21) 99-0038
(22) 20.01.1999

(41) 
(45)  31.07.1999
(47)  31.03.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.01.2001
(51) 
Int. Cl: C07C 337/06 (2006.01)
C08F 12/26 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LIU Van Boi, VN; BARBĂ Nicanor, MD; FLOREA Victoria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a oligo-4-(4-tiosemicarbazido)stirenului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.04.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.12.0818 LEI1999.01.20 - 2000.01.20
21999.12.0818 LEI2000.01.20 - 2001.01.20
A fost valabil pînă la 2001.01.20
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: