REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1469 
(13) G2

(21) 99-0059
(22) 10.02.1999

(41) 
(45)  31.05.2000
(47)  28.02.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.02.2001
(51) 
Int. Cl: A61H 39/08 (2006.01)
A61K 31/13 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  TARAN Anatolie, MD; RAFULEA Vitalie, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al şocului combustional
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.02.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.06.2018 LEI1999.02.10 - 2000.02.10
22000.06.2018 LEI2000.02.10 - 2001.02.10
A fost valabil pînă la 2001.02.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: