REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1481 
(13) G2

(21) 99-0068
(22) 17.02.1999

(41) 
(45)  31.05.2000
(47)  31.01.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.02.2005
(51) 
Int. Cl: H01L 41/08 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  NISTIRIUC Pavel, MD; SCUTARI Georgeta, MD; BEJAN Victor, MD; DEŞANU Pintilie, MD; NISTIRIUC Ion, MD; BEJAN Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Criotron acustoelectronic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.02.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.05.1818 LEI1999.02.17 - 2000.02.17
22000.05.1818 LEI2000.02.17 - 2001.02.17
32001.01.1718 LEI2001.02.17 - 2002.02.17
42002.02.1918 LEI2002.02.17 - 2003.02.17
52003.04.1527 LEI2003.02.17 - 2004.02.17
62004.02.2054 LEI2004.02.17 - 2005.02.17
A fost valabil pînă la 2005.02.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.07.31 BOPI nr.07.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: