REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1409 
(13) G2

(21) 99-0071
(22) 18.02.1999

(41) 
(45)  29.02.2000
(47)  30.11.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.02.2005
(51) 
Int. Cl: A23L 1/076 (2006.01)
A23L 1/08 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT, MD; INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
Inventator(i):  EREMIA Nicolai, MD; BELIOGLO Nicolai, MD; CEBOTARI Valentina, MD; EREMIA Nina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIIŢIFICE ŞI TEHNOLOGICE PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL A.Ş.P. "TEVIT", MD;
(54) Titlul:   Compoziţie nutritivă pentru hrănirea albinelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.02.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.12.1618 LEI1999.02.18 - 2000.02.18
21999.12.1618 LEI2000.02.18 - 2001.02.18
32001.11.1927 LEI2001.02.18 - 2002.02.18
42002.04.1818 LEI2002.02.18 - 2003.02.18
52003.05.1927 LEI2003.02.18 - 2004.02.18
62004.02.1154 LEI2004.02.18 - 2005.02.18
A fost valabil pînă la 2005.02.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.07.31 BOPI nr.07.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: