REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1451 
(13) G2

(21) 99-0072
(22) 19.02.1999

(41) 
(45)  30.04.2000
(47)  31.01.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.02.2007
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
Inventator(i):  DIAUR Galina, MD; ŢUŢUC Victor, MD; SAPOJNIC Alexandru, MD; GODOROJA Eugenia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de reducere a acidităţii mustului sau vinului de struguri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.02.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.08.2518 LEI1999.02.19 - 2000.02.19
22000.08.2518 LEI2000.02.19 - 2001.02.19
32001.12.1127 LEI2001.02.19 - 2002.02.19
42002.05.0727 LEI2002.02.19 - 2003.02.19
52003.03.1918 LEI2003.02.19 - 2004.02.19
62004.02.1354 LEI2004.02.19 - 2005.02.19
72005.10.1981 LEI2005.02.19 - 2006.02.19
82006.09.1145 $2006.02.19 - 2007.02.19
A fost valabil pînă la 2007.02.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.04.30 BOPI nr.04.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: