REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1475 
(13) G2

(21) 99-0077
(22) 26.02.1999

(41) 
(45)  31.05.2000
(47)  31.01.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.02.2001
(51) 
Int. Cl: A61K 35/00 (2006.01)
A61K 35/14 (2006.01)
A61K 45/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  EŢCO Ludmila, MD; ŞROIT Isaac, MD; CARLAŢAN Maria, MD; CAMÎŞ Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54) Titlul:   Metodă de profilaxie a endometritei puerperale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    01.03.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.06.2018 LEI1999.02.26 - 2000.02.26
22000.06.2018 LEI2000.02.26 - 2001.02.26
A fost valabil pînă la 2001.02.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: