REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2022 
(13) C2

(21) 99-0078
(22) 01.03.1999

(41)  28.02.2001
(45)  31.10.2002
(47)  30.06.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.03.2004
(51) 
Int. Cl: E04B 2/14 (2006.01)
E04B 2/42 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
Titular(i):   FILATOV Vitalie, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  FILATOV Vitalie, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FILATOV Vitalie, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Bloc-perete
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.03.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.04.0418 LEI1999.03.01 - 2000.03.01
22003.04.0418 LEI2000.03.01 - 2001.03.01
32003.04.0418 LEI2001.03.01 - 2002.03.01
42003.04.0418 LEI2002.03.01 - 2003.03.01
52003.04.0418 LEI2003.03.01 - 2004.03.01
A fost valabil pînă la 2004.03.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.12.31 BOPI nr.12.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: