REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1747 
(13) G2

(21) 99-0087
(22) 26.02.1999

(41)  31.08.2000
(45)  30.09.2001
(47)  30.04.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.02.2004
(51) 
Int. Cl: B01D 15/00 (2006.01)
C12H 1/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; TARAN Nicolae, MD; MADAN Iurie, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a sorbentului carbonomineral şi procedeu de demetalizare a vinurilor brute cu utilizarea lui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.05.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.02.2018 LEI1999.02.26 - 2000.02.26
22002.02.2018 LEI2000.02.26 - 2001.02.26
32002.02.2018 LEI2001.02.26 - 2002.02.26
42002.02.2018 LEI2002.02.26 - 2003.02.26
52005.03.250 LEI2003.02.26 - 2004.02.26
A fost valabil pînă la 2004.02.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: