REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1386 
(13) G2

(21) 99-0103
(22) 25.03.1999

(41) 
(45)  31.01.2000
(47)  31.07.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.03.2001
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01N 55/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PISCORSCHAIA Valentina, MD; ŞIŞCANU Gheorghe, MD; ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; TURTĂ Constantin, MD; ZUBAREVA Vera, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor de soia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.08.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.11.1218 LEI1999.03.25 - 2000.03.25
21999.11.1218 LEI2000.03.25 - 2001.03.25
A fost valabil pînă la 2001.03.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: