REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1433 
(13) G2

(21) 99-0120
(22) 01.04.1999

(41) 
(45)  31.03.2000
(47)  31.12.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.04.2007
(51) 
Int. Cl: A61K 51/10 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÎNU Constantin, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; STOVBUN Sergiu, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VUTCARIOV Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de evaluare a anticorpilor antirotavirali
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.12.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.09.2718 LEI1999.04.01 - 2000.04.01
22001.06.1427 LEI2000.04.01 - 2001.04.01
32001.06.1427 LEI2001.04.01 - 2002.04.01
42002.03.2918 LEI2002.04.01 - 2003.04.01
52003.06.0427 LEI2003.04.01 - 2004.04.01
62004.03.2954 LEI2004.04.01 - 2005.04.01
72005.03.0154 LEI2005.04.01 - 2006.04.01
82006.03.3054 LEI2006.04.01 - 2007.04.01
A fost valabil pînă la 2007.04.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.11.30 BOPI nr.11.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: