REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1621 
(13) C2

(21) 99-0122
(22) 06.04.1999

(41)  31.01.2001
(45)  28.02.2001
(47)  31.10.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.04.2004
(51) 
Int. Cl: F03D 3/00 (2006.01)
F03D 5/04 (2006.01)
Titular(i):   ARSENE Ion, MD;
Inventator(i):  ARSENE Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ARSENE Ion, MD;
(54) Titlul:   Motor eolian carusel
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.04.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.12.280 LEI1999.04.06 - 2000.04.06
22000.12.280 LEI2000.04.06 - 2001.04.06
32001.12.050 LEI2001.04.06 - 2002.04.06
42004.03.100 LEI2002.04.06 - 2003.04.06
52004.04.220 LEI2003.04.06 - 2004.04.06
A fost valabil pînă la 2004.04.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: