REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1275 
(13) G2

(21) 99-0129
(22) 16.04.1999

(41) 
(45)  31.07.1999
(47)  31.03.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.04.2001
(51) 
Int. Cl: C08F 8/30 (2006.01)
C08F 8/34 (2006.01)
C08F 8/48 (2006.01)
C08F 12/26 (2006.01)
C08F 12/30 (2006.01)
C09K 15/26 (2006.01)
C09K 15/30 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LIU Van Boi, VN; BARBĂ Nicanor, MD; FLOREA Victoria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Oligo-5-vinil-2-mercaptobenzimidazol-antioxidant pentru materiale polimerice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.05.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.12.0818 LEI1999.04.16 - 2000.04.16
21999.12.0818 LEI2000.04.16 - 2001.04.16
A fost valabil pînă la 2001.04.16
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: