REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1622 
(13) G2

(21) 99-0130
(22) 16.04.1999

(41)  31.12.2000
(45)  28.02.2001
(47)  31.10.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.04.2002
(51) 
Int. Cl: F23D 14/18 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SAJIN Tudor, MD; GHEORGHIU Ioan, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; ANGHELUŢ Marius Adrian, RO; DUCA Gheorghe, MD; GABA Aurel, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.05.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.05.1518 LEI1999.04.16 - 2000.04.16
22001.05.1518 LEI2000.04.16 - 2001.04.16
32001.05.1518 LEI2001.04.16 - 2002.04.16
A fost valabil pînă la 2002.04.16
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: