REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1644 
(13) C2

(21) 99-0143
(22) 05.05.1999

(41)  31.03.2001
(45)  30.04.2001
(47)  31.12.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.05.2006
(51) 
Int. Cl: A23N 15/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL, MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; GAINA Anton, MD; BALABAN Nicolae, MD; RAICOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Subansamblu de acţionare a rolelor maşinii pentru tăierea boabelor de pe ştiuleţii de porumb
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    05.05.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.03.1418 LEI1999.05.05 - 2000.05.05
22001.03.1418 LEI2000.05.05 - 2001.05.05
32001.03.1418 LEI2001.05.05 - 2002.05.05
42002.04.1718 LEI2002.05.05 - 2003.05.05
52003.04.2418 LEI2003.05.05 - 2004.05.05
62004.04.2354 LEI2004.05.05 - 2005.05.05
72005.04.1454 LEI2005.05.05 - 2006.05.05
A fost valabil pînă la 2006.05.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.12.29 BOPI nr.12.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: