REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1408 
(13) G2

(21) 99-0150
(22) 24.03.1999

(41) 
(45)  29.02.2000
(47)  30.11.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.03.2002
(51) 
Int. Cl: A01M 7/00 (2006.01)
A01M 9/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
Titular(i):   UZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD;
Inventator(i):  BEGANSCHII Stanislav, MD; LENSCHII Albert, MD; CALUŢCHII Alexandru, MD; CASAPU Simion, MD; CUŢEVIŢCAIA Olga, MD; PAVLENCO Vitalie, MD; URASOV Iurie, MD; UTCHIN Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD;
(54) Titlul:   Stropitoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.03.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.05.0318 LEI1999.03.24 - 2000.03.24
22000.05.0318 LEI2000.03.24 - 2001.03.24
32000.05.0318 LEI2001.03.24 - 2002.03.24
A fost valabil pînă la 2002.03.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: