REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1497 
(13) G2

(21) 99-0153
(22) 24.05.1999

(41) 
(45)  30.06.2000
(47)  30.04.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.05.2001
(51) 
Int. Cl: H01G 9/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SIMAŞCHEVICI Alexei, MD; ŢIULEANU Ion, MD; SPRINCEAN Ala, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Celulă solară fotoelectrochimică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.12.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.06.1318 LEI1999.05.24 - 2000.05.24
22000.06.1318 LEI2000.05.24 - 2001.05.24
A fost valabil pînă la 2001.05.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: