REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1391 
(13) G2

(21) 99-0160
(22) 27.05.1999

(41) 
(45)  31.01.2000
(47)  31.12.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.05.2003
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
Inventator(i):  MIHU Ion, MD; DENICENCO Tatiana, MD; VIŞNEVSCHI-RUSNAC Liliana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic al afecţiunilor gastroduodenale inflamatorii cronice la copii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    27.05.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.10.1327 LEI1999.05.27 - 2000.05.27
22000.10.1327 LEI2000.05.27 - 2001.05.27
32002.05.2027 LEI2001.05.27 - 2002.05.27
42002.05.2027 LEI2002.05.27 - 2003.05.27
A fost valabil pînă la 2003.05.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: