REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1630 
(13) G2

(21) 99-0165
(22) 04.06.1999

(41) 
(45)  31.03.2001
(47)  31.10.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.06.2002
(51) 
Int. Cl: A61B 17/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BABCO Victor, MD; SOFRONI Larisa, MD; PIHUT Petru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de mastectomie radicală în cancerul glandei mamare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.09.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.10.3118 LEI1999.06.04 - 2000.06.04
22001.10.3118 LEI2000.06.04 - 2001.06.04
32001.10.3118 LEI2001.06.04 - 2002.06.04
A fost valabil pînă la 2002.06.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: