REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1331 
(13) C2

(21) 99-0183
(22) 18.06.1999

(41) 
(45)  30.09.1999
(47)  30.09.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.06.2003
(51) 
Int. Cl: G01L 5/04 (2006.01)
Titular(i):   BÂZGU Dumitru, MD;
Inventator(i):  BÂZGU Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BÂZGU Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de măsurare a forţei de întindere a tirantului flexibil al edificiilor de înălţime mare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    18.06.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.07.3018 LEI1999.06.18 - 2000.06.18
22000.06.2827 LEI2000.06.18 - 2001.06.18
32001.04.1318 LEI2001.06.18 - 2002.06.18
42002.05.1518 LEI2002.06.18 - 2003.06.18
A fost valabil pînă la 2003.06.18
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: