REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1531 
(13) G2

(21) 99-0185
(22) 28.06.1999

(41) 
(45)  31.08.2000
(47)  31.05.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.06.2002
(51) 
Int. Cl: E04G 7/30 (2006.01)
F16L 37/252 (2006.01)
Titular(i):   BOGUSLAVSCHII Nicolai, MD;
Inventator(i):  BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;
(54) Titlul:   Îmbinare tubulară
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.06.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.03.220 LEI1999.06.28 - 2000.06.28
22001.03.220 LEI2000.06.28 - 2001.06.28
32001.03.220 LEI2001.06.28 - 2002.06.28
A fost valabil pînă la 2002.06.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: