REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1530 
(13) G2

(21) 99-0202
(22) 15.07.1999

(41) 
(45)  31.08.2000
(47)  31.03.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.07.2006
(51) 
Int. Cl: C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/07 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
Inventator(i):  PRIDA Andrei, MD; PRIDA Ivan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a extractului pe bază de stejar pentru accelerarea maturării vinurilor şi băuturilor alcoolice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.07.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.05.1718 LEI1999.07.15 - 2000.07.15
22000.05.1718 LEI2000.07.15 - 2001.07.15
32001.12.2127 LEI2001.07.15 - 2002.07.15
42002.05.2218 LEI2002.07.15 - 2003.07.15
52003.02.1818 LEI2003.07.15 - 2004.07.15
62004.06.3054 LEI2004.07.15 - 2005.07.15
72005.05.2654 LEI2005.07.15 - 2006.07.15
A fost valabil pînă la 2006.07.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.04.30 BOPI nr.04.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.11.30 BOPI nr.11.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: