REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1676 
(13) G2

(21) 99-0205
(22) 21.07.1999

(41) 
(45)  31.05.2001
(47)  31.01.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.07.2002
(51) 
Int. Cl: H01L 31/06 (2006.01)
H01L 31/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  IOVU Mihai, MD; ŞUTOV Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Fotoreceptor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.06.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.12.1718 LEI1999.07.21 - 2000.07.21
22001.12.1718 LEI2000.07.21 - 2001.07.21
32001.12.1718 LEI2001.07.21 - 2002.07.21
A fost valabil pînă la 2002.07.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: