REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1577 
(13) G2

(21) 99-0207
(22) 28.07.1999

(41) 
(45)  31.12.2000
(47)  31.07.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.07.2003
(51) 
Int. Cl: F24J 2/38 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  DANILIUC Serghei, MD; GAŞIN Petru, MD; DANILIUC Oxana, MD; VIDRAŞCU Florin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Helioinstalaţie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.09.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.05.1518 LEI1999.07.28 - 2000.07.28
22001.05.1518 LEI2000.07.28 - 2001.07.28
32001.05.1518 LEI2001.07.28 - 2002.07.28
42002.12.2727 LEI2002.07.28 - 2003.07.28
A fost valabil pînă la 2003.07.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: