REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1776 
(13) G2

(21) 99-0209
(22) 20.07.1999

(41)  31.03.2001
(45)  30.11.2001
(47)  31.07.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.07.2006
(51) 
Int. Cl: A23B 7/00 (2006.01)
Titular(i):   NICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
Inventator(i):  NICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   NICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a desertului de fructe conservat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.11.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.11.0118 LEI1999.07.20 - 2000.07.20
22001.11.0118 LEI2000.07.20 - 2001.07.20
32001.11.0118 LEI2001.07.20 - 2002.07.20
42002.04.1918 LEI2002.07.20 - 2003.07.20
52003.05.2118 LEI2003.07.20 - 2004.07.20
62004.03.2454 LEI2004.07.20 - 2005.07.20
72005.05.3154 LEI2005.07.20 - 2006.07.20
A fost valabil pînă la 2006.07.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.04.30 BOPI nr.04.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.11.30 BOPI nr.11.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: