REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1659 
(13) 
G2, BOPI 12/2001
F1, BOPI 05/2001


(21) 99-0211
(22) 05.08.1999

(41) 
(45)  31.05.2001
(47)  31.12.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.08.2002
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
A01N 25/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  DASCALIUC Alexandru, MD; NICHITA Ilie, MD; DASCALIUC Tatiana, MD; RALEA Tudor, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor de grâu de toamnă înainte de semănat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    20.09.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.12.1318 LEI1999.08.05 - 2000.08.05
22001.12.1318 LEI2000.08.05 - 2001.08.05
32001.11.1318 LEI2001.08.05 - 2002.08.05
A fost valabil pînă la 2002.08.05
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: