REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1509 
(13) G2

(21) 99-0214
(22) 18.08.1999

(41) 
(45)  31.07.2000
(47)  31.03.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.08.2006
(51) 
Int. Cl: C12G 1/06 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
Inventator(i):  PRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinurilor spumante
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.08.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.05.1018 LEI1999.08.18 - 2000.08.18
22000.05.1018 LEI2000.08.18 - 2001.08.18
32001.12.2127 LEI2001.08.18 - 2002.08.18
42002.07.0518 LEI2002.08.18 - 2003.08.18
52003.02.1918 LEI2003.08.18 - 2004.08.18
62004.07.2954 LEI2004.08.18 - 2005.08.18
72005.07.1154 LEI2005.08.18 - 2006.08.18
A fost valabil pînă la 2006.08.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.05.31 BOPI nr.05.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.12.31 BOPI nr.12.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: