REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1423 
(13) C2

(21) 99-0226
(22) 25.08.1999

(41) 
(45)  29.02.2000
(47)  31.03.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.08.2001
(51) 
Int. Cl: G11C 11/42 (2006.01)
Titular(i):   BIROUL SPECIALIZAT DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE A ELECTRONICII CORPULUI SOLID AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BIVOL Valeriu, MD; IOVU Maria, MD; IOVU Mihai, MD; HANCEVSCHI Elena, MD; CIUMACOV Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BIROUL SPECIALIZAT DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE A ELECTRONICII CORPULUI SOLID AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Purtător pentru imprimarea imaginilor optice şi a informaţiei holografice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.08.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.10.1918 LEI1999.08.25 - 2000.08.25
22000.10.1918 LEI2000.08.25 - 2001.08.25
A fost valabil pînă la 2001.08.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: