REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1666 
(13) C2

(21) 99-0236
(22) 13.09.1999

(41) 
(45)  31.05.2001
(47)  31.12.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.09.2006
(51) 
Int. Cl: A63G 7/00 (2006.01)
A63G 25/00 (2006.01)
A63G 31/16 (2006.01)
Titular(i):   MILIGROM Moisei, MD;
Inventator(i):  MILIGROM Moisei, MD; MILIGROM Natan, MD; ABRAMOV Arsenii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MILIGROM Moisei, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru agrement
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    07.03.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.04.0518 LEI1999.09.13 - 2000.09.13
22001.04.0518 LEI2000.09.13 - 2001.09.13
32001.04.0518 LEI2001.09.13 - 2002.09.13
42002.08.1918 LEI2002.09.13 - 2003.09.13
52002.11.2818 LEI2003.09.13 - 2004.09.13
62004.09.1554 LEI2004.09.13 - 2005.09.13
72005.08.2554 LEI2005.09.13 - 2006.09.13
A fost valabil pînă la 2006.09.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: