REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1552 
(13) G2

(21) 99-0247
(22) 11.10.1999

(41) 
(45)  31.10.2000
(47)  31.05.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.10.2006
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
Inventator(i):  PRIDA Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinurilor mature
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.10.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.08.2118 LEI1999.10.11 - 2000.10.11
22000.08.2118 LEI2000.10.11 - 2001.10.11
32001.12.2127 LEI2001.10.11 - 2002.10.11
42002.09.2718 LEI2002.10.11 - 2003.10.11
52003.02.1818 LEI2003.10.11 - 2004.10.11
62004.08.2554 LEI2004.10.11 - 2005.10.11
72005.09.1654 LEI2005.10.11 - 2006.10.11
A fost valabil pînă la 2006.10.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: