REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1653 
(13) G2

(21) 99-0249
(22) 12.10.1999

(41) 
(45)  30.04.2001
(47)  31.12.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.10.2002
(51) 
Int. Cl: C30B 23/02 (2006.01)
C30B 29/48 (2006.01)
C30B 31/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHIMPU Lidia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a heterostructurilor cu straturi subţiri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.11.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.09.1818 LEI1999.10.12 - 2000.10.12
22001.09.1818 LEI2000.10.12 - 2001.10.12
32001.09.1818 LEI2001.10.12 - 2002.10.12
A fost valabil pînă la 2002.10.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: