REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1625 
(13) G2

(21) 99-0254
(22) 25.10.1999

(41) 
(45)  31.03.2001
(47)  30.11.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.10.1999
(51) 
Int. Cl: A01G 7/00 (2006.01)
A01H 1/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Alexandru, MD; PISCORSCHAIA Valentina, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; SUNIŢA Fedor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de determinare a rezistenţei ecologice a plantelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.10.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: