REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1723 
(13) G2

(21) 99-0265
(22) 23.11.1999

(41) 
(45)  31.08.2001
(47)  31.03.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.11.2002
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Mediu de cultură pentru alga verde Haematococcus pluvialis   
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    31.05.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.11.2818 LEI1999.11.23 - 2000.11.23
22001.11.2818 LEI2000.11.23 - 2001.11.23
32001.11.2818 LEI2001.11.23 - 2002.11.23
A fost valabil pînă la 2002.11.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: