REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1540 
(13) G2

(21) 99-0267
(22) 23.11.1999

(41) 
(45)  30.09.2000
(47)  30.04.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.11.2001
(51) 
Int. Cl: C02F 1/40 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; SALEH RIAD M.M., JO; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Aparat pentru purificarea apei de impurităţi organice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.01.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.12.0418 LEI1999.11.23 - 2000.11.23
22000.12.0418 LEI2000.11.23 - 2001.11.23
A fost valabil pînă la 2001.11.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: