REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1447 
(13) G2

(21) 99-0274
(22) 02.12.1999

(41) 
(45)  30.04.2000
(47)  30.11.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.12.2006
(51) 
Int. Cl: C03C 3/087 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "GLASS CONTAINER COMPANY" S.A., MD; IOFFE Valerii, MD;
Inventator(i):  IOFFE Valerii, MD; BÎRSAN Vitalie, MD; BABAN Oleg, MD; GUMMATOV Nazim Gummat Oglî, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "GLASS CONTAINER COMPANY" S.A., MD; IOFFE Valerii, MD;
(54) Titlul:   Sticlă de îmbuteliere
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.12.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.06.0818 LEI1999.12.02 - 2000.12.02
22000.06.0818 LEI2000.12.02 - 2001.12.02
32001.11.0818 LEI2001.12.02 - 2002.12.02
42001.11.0818 LEI2002.12.02 - 2003.12.02
52003.12.0118 LEI2003.12.02 - 2004.12.02
62005.03.2581 LEI2004.12.02 - 2005.12.02
72006.02.0781 LEI2005.12.02 - 2006.12.02
A fost valabil pînă la 2006.12.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: