REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1564 
(13) G2

(21) 99-0275
(22) 07.12.1999

(41) 
(45)  30.11.2000
(47)  30.06.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.12.2001
(51) 
Int. Cl: H02K 3/44 (2006.01)
H02K 15/12 (2006.01)
Titular(i):   UZINA DE POMPE SUBMERSIBILE "HIDROPOMPA", S.A., MD;
Inventator(i):  MARTEA Ion, MD; PRITULA Serghei, MD; COJOCARI Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UZINA DE POMPE SUBMERSIBILE "HIDROPOMPA", S.A., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de umplere a statorului maşinii electrice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.12.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.10.1018 LEI1999.12.07 - 2000.12.07
22000.10.1018 LEI2000.12.07 - 2001.12.07
A fost valabil pînă la 2001.12.07
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: