REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1548 
(13) G2

(21) 99-0279
(22) 10.12.1999

(41) 
(45)  31.10.2000
(47)  31.05.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.12.2004
(51) 
Int. Cl: A23L 1/06 (2006.01)
Titular(i):   TATAROV Pavel, MD;
Inventator(i):  TATAROV Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   TATAROV Pavel, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a confitiurului din fructe şi pomuşoare                                                                                                                     
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.12.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.11.3018 LEI1999.12.10 - 2000.12.10
22000.11.3018 LEI2000.12.10 - 2001.12.10
32003.04.1727 LEI2001.12.10 - 2002.12.10
42003.04.1727 LEI2002.12.10 - 2003.12.10
52003.12.1218 LEI2003.12.10 - 2004.12.10
A fost valabil pînă la 2004.12.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.03.31 BOPI nr.03.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.07.31 BOPI nr.07.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: