REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1593 
(13) G2

(21) a 2000 0003
(22) 24.11.1999

(41) 
(45)  31.01.2001
(47)  30.11.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.11.2019
(51) 
Int. Cl: E02B 3/06 (2006.01)
E02B 3/16 (2006.01)
E02D 5/14 (2006.01)
Titular(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
Inventator(i):  BUROVENCO Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de ermetizare a  joantelor peretelui metalic de palplanşe al cheiurilor de acostare a petrolierelor  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.11.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.11.2718 LEI1999.11.24 - 2000.11.24
22000.11.2718 LEI2000.11.24 - 2001.11.24
32001.11.1318 LEI2001.11.24 - 2002.11.24
42001.11.1318 LEI2002.11.24 - 2003.11.24
52001.11.1318 LEI2003.11.24 - 2004.11.24
62004.03.1554 LEI2004.11.24 - 2005.11.24
72005.03.2554 LEI2005.11.24 - 2006.11.24
82006.11.1775 $2006.11.24 - 2007.11.24
92007.10.2475 $2007.11.24 - 2008.11.24
102008.10.1045 €2008.11.24 - 2009.11.24
112009.11.1275 €2009.11.24 - 2010.11.24
122010.11.2375 €2010.11.24 - 2011.11.24
132011.10.2075 €2011.11.24 - 2012.11.24
142012.10.2575 €2012.11.24 - 2013.11.24
152013.11.2075 €2013.11.24 - 2014.11.24
162014.10.31105 €2014.11.24 - 2015.11.24
172015.11.10105 €2015.11.24 - 2016.11.24
182016.09.15105 €2016.11.24 - 2017.11.24
192017.11.14105 €2017.11.24 - 2018.11.24
202018.11.23105 €2018.11.24 - 2019.11.24
A fost valabil pînă la 2019.11.24
Data publicării

expirării brevetului

2020.01.31 BOPI nr.01.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: