REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1832 
(13) C2

(21) a 2000 0015
(22) 20.01.2000

(41)  30.11.2001
(45)  31.01.2002
(47)  31.08.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.01.2007
(51) 
Int. Cl: B02C 18/14 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUCAŞ Anatolie, MD; SPETEŢCHI Vlad, MD; GAINA Anton, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Moară pentru măcinatul şi tocatul furajelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.06.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.12.1318 LEI2000.01.20 - 2001.01.20
22001.12.1318 LEI2001.01.20 - 2002.01.20
32001.12.1318 LEI2002.01.20 - 2003.01.20
42002.12.0218 LEI2003.01.20 - 2004.01.20
52003.01.2018 LEI2004.01.20 - 2005.01.20
62004.12.0754 LEI2005.01.20 - 2006.01.20
72005.12.0554 LEI2006.01.20 - 2007.01.20
A fost valabil pînă la 2007.01.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: