REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1594 
(13) G2

(21) a 2000 0021
(22) 13.01.2000

(41) 
(45)  31.01.2001
(47)  30.11.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.01.2020
(51) 
Int. Cl: E02B 3/06 (2006.01)
E02B 3/16 (2006.01)
Titular(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
Inventator(i):  BUROVENCO Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de ermetizare a rosturilor de deformaţie a elementelor din beton armat cu cordoane ale danelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.01.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.11.2718 LEI2000.01.13 - 2001.01.13
22000.11.2718 LEI2001.01.13 - 2002.01.13
32001.11.1318 LEI2002.01.13 - 2003.01.13
42001.11.1318 LEI2003.01.13 - 2004.01.13
52001.11.1318 LEI2004.01.13 - 2005.01.13
62004.03.1554 LEI2005.01.13 - 2006.01.13
72005.03.2554 LEI2006.01.13 - 2007.01.13
82007.02.05113 $2007.01.13 - 2008.01.13
92007.12.2775 $2008.01.13 - 2009.01.13
102008.12.0345 €2009.01.13 - 2010.01.13
112010.01.1275 €2010.01.13 - 2011.01.13
122011.01.1275 €2011.01.13 - 2012.01.13
132011.12.1375 €2012.01.13 - 2013.01.13
142012.12.2875 €2013.01.13 - 2014.01.13
152014.01.2775 €2014.01.13 - 2015.01.13
162014.12.22105 €2015.01.13 - 2016.01.13
172015.12.24700 €2016.01.13 - 2017.01.13
182016.12.26105 €2017.01.13 - 2018.01.13
192017.12.12105 €2018.01.13 - 2019.01.13
202018.12.19105 €2019.01.13 - 2020.01.13
A fost valabil pînă la 2020.01.13
Data publicării

expirării brevetului

2021.01.31 BOPI nr.01.2021
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: