REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1485 
(13) G2

(21) a 2000 0023
(22) 31.01.2000

(41) 
(45)  30.06.2000
(47)  31.03.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.01.2018
(51) 
Int. Cl: A61P 37/00 (2006.01)
Titular(i):   PETROV Andrei, MD;
Inventator(i):  PETROV Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   PETROV Andrei, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de preparare a imunomodulatorului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    31.01.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.02.0627 LEI2000.01.31 - 2001.01.31
22001.02.0627 LEI2001.01.31 - 2002.01.31
32002.02.1418 LEI2002.01.31 - 2003.01.31
42002.02.1418 LEI2003.01.31 - 2004.01.31
52003.12.1918 LEI2004.01.31 - 2005.01.31
62004.12.0654 LEI2005.01.31 - 2006.01.31
72004.12.0654 LEI2006.01.31 - 2007.01.31
82004.12.0654 LEI2007.01.31 - 2008.01.31
92004.12.0654 LEI2008.01.31 - 2009.01.31
102004.12.0654 LEI2009.01.31 - 2010.01.31
112010.01.1825 €2010.01.31 - 2011.01.31
122010.12.1525 €2011.01.31 - 2012.01.31
132011.12.0125 €2012.01.31 - 2013.01.31
142012.12.2725 €2013.01.31 - 2014.01.31
152014.01.2425 €2014.01.31 - 2015.01.31
162014.12.1735 €2015.01.31 - 2016.01.31
172016.01.2835 €2016.01.31 - 2017.01.31
182016.12.2235 €2017.01.31 - 2018.01.31
A fost valabil pînă la 2018.01.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.09.30 BOPI nr.09.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.08.31 BOPI nr.08.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: