REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1584 
(13) 
G2, BOPI 08/2001
F1, BOPI 01/2001


(21) a 2000 0029
(22) 09.02.2000

(41) 
(45)  31.01.2001
(47)  31.07.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.02.2003
(51) 
Int. Cl: A61B 17/56 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  TOPOR Boris, MD; ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; TCACENCU Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Transplant şi metodă de plastie a faringelui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    09.02.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.11.2118 LEI2000.02.09 - 2001.02.09
22000.11.2118 LEI2001.02.09 - 2002.02.09
32001.04.1318 LEI2002.02.09 - 2003.02.09
A fost valabil pînă la 2003.02.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: