REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1561 
(13) G2

(21) a 2000 0036
(22) 21.02.2000

(41) 
(45)  30.11.2000
(47)  30.06.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.02.2002
(51) 
Int. Cl: C10M 125/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CRĂCIUN Alexandru, MD; MORARU Victor, MD; CRĂCIUN Svetlana, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Material magnetic solid de lubrifiere
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    31.05.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.02.2718 LEI2000.02.21 - 2001.02.21
22001.02.2718 LEI2001.02.21 - 2002.02.21
A fost valabil pînă la 2002.02.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: