REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1600 
(13) 
G2, BOPI 08/2001
F1, BOPI 01/2001


(21) a 2000 0052
(22) 18.01.2000

(41) 
(45)  31.01.2001
(47)  31.07.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.01.2015
(51) 
Int. Cl: G01N 33/14 (2006.01)
Titular(i):   BAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD;
Inventator(i):  BAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD;
(54) Titlul:   Metoda de evaluare a calităţii alcoolilor şi distilaţilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.01.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.07.3127 LEI2000.01.18 - 2001.01.18
22002.07.3127 LEI2001.01.18 - 2002.01.18
32002.07.3127 LEI2002.01.18 - 2003.01.18
42003.03.1327 LEI2003.01.18 - 2004.01.18
52004.03.2627 LEI2004.01.18 - 2005.01.18
62004.12.2354 LEI2005.01.18 - 2006.01.18
72005.12.1454 LEI2006.01.18 - 2007.01.18
82005.12.1454 LEI2007.01.18 - 2008.01.18
92008.01.1615 $2008.01.18 - 2009.01.18
102009.01.1615 $2009.01.18 - 2010.01.18
112009.12.2925 €2010.01.18 - 2011.01.18
122011.01.1425 €2011.01.18 - 2012.01.18
132011.12.1325 €2012.01.18 - 2013.01.18
142012.12.2025 €2013.01.18 - 2014.01.18
152014.02.0537,5 €2014.01.18 - 2015.01.18
A fost valabil pînă la 2015.01.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.08.31 BOPI nr.08.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.07.31 BOPI nr.07.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: