REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1834 
(13) C2

(21) a 2000 0053
(22) 22.03.2000

(41) 
(45)  31.01.2002
(47)  31.08.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.03.2008
(51) 
Int. Cl: B24B 3/42 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; GAINA Anton, MD; BALABAN Nicolae, MD; RAICOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de ascuţit cuţite elicoidale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.03.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.12.1118 LEI2000.03.22 - 2001.03.22
22001.12.1118 LEI2001.03.22 - 2002.03.22
32001.12.1118 LEI2002.03.22 - 2003.03.22
42003.03.0618 LEI2003.03.22 - 2004.03.22
52004.03.0318 LEI2004.03.22 - 2005.03.22
62005.02.2354 LEI2005.03.22 - 2006.03.22
72006.03.1454 LEI2006.03.22 - 2007.03.22
82007.05.1530 $2007.03.22 - 2008.03.22
A fost valabil pînă la 2008.03.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.10.31 BOPI nr.10.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: