REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1568 
(13) G2

(21) a 2000 0058
(22) 28.03.2000

(41) 
(45)  31.12.2000
(47)  31.07.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.03.2003
(51) 
Int. Cl: A61K 31/726 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LUTAN Vasile, MD; GALBUR Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al bolii arşilor în perioada şocului combustional
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.03.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.11.2118 LEI2000.03.28 - 2001.03.28
22000.11.2118 LEI2001.03.28 - 2002.03.28
32001.04.1318 LEI2002.03.28 - 2003.03.28
A fost valabil pînă la 2003.03.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: