REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1960 
(13) C2

(21) a 2000 0062
(22) 10.04.2000

(41) 
(45)  31.07.2002
(47)  31.03.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.04.2005
(51) 
Int. Cl: A21C 1/00 (2006.01)
A21C 1/02 (2006.01)
Titular(i):   BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCHI Natalia, MD; LAZARIUC Vitalie, MD;
Inventator(i):  BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCHI Natalia, MD; LAZARIUC Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCHI Natalia, MD; LAZARIUC Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Malaxor pentru frământarea aluatului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.04.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12003.01.2918 LEI2000.04.10 - 2001.04.10
22003.01.2918 LEI2001.04.10 - 2002.04.10
32003.01.2918 LEI2002.04.10 - 2003.04.10
42003.01.2918 LEI2003.04.10 - 2004.04.10
52004.03.1818 LEI2004.04.10 - 2005.04.10
A fost valabil pînă la 2005.04.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.12.31 BOPI nr.12.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.08.31 BOPI nr.08.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: