REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1677 
(13) G2

(21) a 2000 0073
(22) 19.04.2000

(41) 
(45)  30.06.2001
(47)  31.01.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.04.2003
(51) 
Int. Cl: A23L 2/02 (2006.01)
Titular(i):   ŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
Inventator(i):  ŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a sucului cupajat de mere şi măceş
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.05.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.12.1718 LEI2000.04.19 - 2001.04.19
22001.12.1718 LEI2001.04.19 - 2002.04.19
32001.12.1718 LEI2002.04.19 - 2003.04.19
A fost valabil pînă la 2003.04.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.09.30 BOPI nr.09.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: