REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1673 
(13) G2

(21) a 2000 0075
(22) 20.04.2000

(41) 
(45)  31.05.2001
(47)  31.12.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.04.2007
(51) 
Int. Cl: C12G 1/12 (2006.01)
Titular(i):   OENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
Inventator(i):  PRIDA Andrei, MD; PRIDA Ivan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   OENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de stabilizare a vinurilor şi produselor vinicole contra precipitării tartrului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    20.04.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.10.1518 LEI2000.04.20 - 2001.04.20
22001.10.1518 LEI2001.04.20 - 2002.04.20
32002.03.1418 LEI2002.04.20 - 2003.04.20
42003.02.1818 LEI2003.04.20 - 2004.04.20
52004.03.2218 LEI2004.04.20 - 2005.04.20
62005.02.2454 LEI2005.04.20 - 2006.04.20
72006.03.2954 LEI2006.04.20 - 2007.04.20
A fost valabil pînă la 2007.04.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.11.30 BOPI nr.11.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: