REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1629 
(13) G2

(21) a 2000 0079
(22) 26.04.2000

(41) 
(45)  31.03.2001
(47)  31.10.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.04.2006
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
A61K 33/44 (2006.01)
A61P 39/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; CIGRINA Lilea, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de prevenire a salmonelozei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.04.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.04.1218 LEI2000.04.26 - 2001.04.26
22001.04.1218 LEI2001.04.26 - 2002.04.26
32001.04.1218 LEI2002.04.26 - 2003.04.26
42005.03.220 LEI2003.04.26 - 2004.04.26
52005.03.220 LEI2004.04.26 - 2005.04.26
62005.12.2981 LEI2005.04.26 - 2006.04.26
A fost valabil pînă la 2006.04.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.12.29 BOPI nr.12.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: