REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1679 
(13) G2

(21) a 2000 0093
(22) 26.05.2000

(41) 
(45)  30.06.2001
(47)  31.01.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.05.2002
(51) 
Int. Cl: A61B 5/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; LOSÎI Oleg, MD; EDINAC Eugen, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru examinarea tubei auditive la pacienţi cu otită medie cronică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.05.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.11.3018 LEI2000.05.26 - 2001.05.26
22001.11.3018 LEI2001.05.26 - 2002.05.26
A fost valabil pînă la 2002.05.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: